On Kawara

Collection Artwork

  • DEC. 3
   On Kawara
   DEC. 3, 2010
   Kawara2010
  • One Hundred Years Calendar – 20th Century “24,845 days”
   On Kawara
   One Hundred Years Calendar – 20th Century “24,845 days”, 2004
   Kawara2004
  • One Hundred Years Calendar – 21st Century “4,059 days”
   On Kawara
   One Hundred Years Calendar – 21st Century “4,059 days”, 2012
   Kawara2012
  • Moon Landing
   On Kawara
   Moon Landing, 1969
   On ViewKawara1969
  • 48 Years in 16 Cities
   On Kawara
   48 Years in 16 Cities, 1966-2013
   Kawara1966
  • JAN. 24
   On Kawara
   JAN. 24, 1967
   Kawara1967
  • MAY 15
   On Kawara
   MAY 15, 1969
   Kawara1969
  • I Got Up, February 27−July 07
   On Kawara
   I Got Up, February 27−July 07, 1970
   Kawara1970
  • MAR. 30
   On Kawara
   MAR. 30, 1972
   Kawara1972
  • MAR. 22
   On Kawara
   MAR. 22, 1978
   Kawara1978
  • JULY 6
   On Kawara
   JULY 6, 1980
   Kawara1980
  • One Million Years (Future)
   On Kawara
   One Million Years (Future), 1980-1993
   Kawara1980
  • MAY 15
   On Kawara
   MAY 15, 1981
   Kawara1981
  • I Am Still Alive
   On Kawara
   I Am Still Alive, October 7, 1986−January 12, 1987
   Kawara1986
  • APR. 10
   On Kawara
   APR. 10, 2002
   Kawara2002